ثبت آگهی رایگان

جوشکار ساختمان

جوشکاری ساختمان،جوشکاری ساختمان کرمانشاه،خدمات تاسیسات ساختمان اجرای جوشکاری ساخت

چهارشنبه

۳۰ بهمن ۹۸

جزئیات

تست جوش

تست جوش ، کنترل ابعادی و مواد مصرفی ، بازرسی سطح و رنگ ، آزمایشات غیرمخرب (VT-PT-UT-MT-RT)بر روی اسک
شهر تهران 09123606533

دوشنبه

۳ آذر ۹۳

جزئیات

آهنگری سیار

ارایه کلیه کارهای اهنگری شامل :ساخت انواع درب و پنجره و حفاظ های درب و پنجره و نرده های رو دیواری در
شهر تهران 09126441219

جمعه

۶ دی ۹۲

جزئیات