ثبت آگهی رایگان

ساخت کانال کولر و هوا

ساخت دریچه تنظیم هواساخت دریچه تنظیم هوا بر
09127067347

دوشنبه

۴ شهریور ۹۸

جزئیات

کانال کشی کولر

لوله کشی کولرو اسپیلت، دوکش موتورخانه،کانال فلکس بل، نصب کانالهای گردو چهارگوش ساخت و نصب کانال هواس
شهر تهران

دوشنبه

۵ مهر ۹۵

جزئیات

ساخت و نصب کانال

  کانال سازی یاران فعال  در زمینه ساخت و نصب کانالهای گرد و چهار
شهر تهران

شنبه

۱۰ مهر ۹۵

جزئیات

شوتینگ زباله ، شوتینگ نخاله ساختمانی ، کانال سازی صنعتی ، لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان ، شوتینگ زباله ساختمانی ، کانال سازی صنعتی و رابیتس ، لوله کشی موتورخانه مرکزی شرکت
شهر تهران 09126411914

یکشنبه

۱۸ آبان ۹۳

جزئیات