ثبت آگهی رایگان

ساخت کانال کولر و هوا

ساخت دریچه تنظیم هواساخت دریچه تنظیم هوا بر
09127067347

دوشنبه

۲۷ خرداد ۹۸

جزئیات

کانال کشی کولر

لوله کشی کولرو اسپیلت، دوکش موتورخانه،کانال فلکس بل، نصب کانالهای گردو چهارگوش ساخت و نصب کانال هواس
شهر تهران

دوشنبه

۵ مهر ۹۵

جزئیات

ساخت و نصب کانال

  کانال سازی یاران فعال  در زمینه ساخت و نصب کانالهای گرد و چهار
شهر تهران

شنبه

۱۰ مهر ۹۵

جزئیات

شوتینگ زباله ، شوتینگ نخاله ساختمانی ، کانال سازی صنعتی ، لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان ، شوتینگ زباله ساختمانی ، کانال سازی صنعتی و رابیتس ، لوله کشی موتورخانه مرکزی شرکت
شهر تهران 09126411914

یکشنبه

۱۸ آبان ۹۳

جزئیات